Arbeidscontract


In het arbeidscontract staan alle onderlinge afspraken tussen werkgever en werknemer. Dit document is niet hetzelfde als de werkgeversverklaring.

Waarom moet ik dit aanleveren?
De hypotheekverstrekker vraagt in sommige gevallen om het arbeidscontract voor extra controle ter aanvulling op een werkgeversverklaring. Dit kan gevraagd worden wanneer u bijvoorbeeld nog relatief kort in dienst bent of in het geval van een expat contract.