Getekend koopcontract


In de getekende koopovereenkomst worden alle details vastgelegd die te maken hebben met de woning die u wilt kopen. Er staan onder andere de koopprijs, de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden in.

Let op!
Zorg dat de koopovereenkomst door alle partijen is getekend.