Saldo overzicht huidige hypotheek


Het saldo van uw huidige hypotheek wordt opgevraagd om de hoogte van de schuld aan te tonen. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de hoogte van een eventueel overbruggingskrediet te bepalen of aan te geven welk bedrag onder het zogenaamde overgangsrecht valt.

Let op!
U dient een overzicht van niet ouder dan 2 maanden aan te leveren welke voorzien is van uw naam, datum en saldo.