Akte van verdeling


Deze akte van de notaris heeft u nodig in geval van scheiding of relatiebeëindiging en wanneer één van u het huis overneemt. De vertrekkende partner wordt in zo’n geval ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Als na relatiebeëindiging één van de partners in de woning wil blijven wonen, dan moet het huis aan die partner toebedeeld worden. Wettelijk gezien moet dit via de notaris verlopen omdat het een onroerende zaak betreft.