Echtscheidingsbeschikking


Zodra de rechter de uitspraak heeft gedaan over de echtscheiding wordt deze ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor de aanvraag van de hypotheek zal de geldverstrekker vragen om een kopie van de echtscheidingsbeschikking.