Echtscheidingsconvenant


Een scheidingsconvenant is een document waarin de gevolgen van de scheiding worden beschreven. In het scheidingsconvenant worden verschillende juridische afspraken vastgelegd. Onder andere afspraken over de (koop)woning, alimentatie en pensioen worden erin opgenomen. Bij afspraken over een koopwoning kunt u denken aan afspraken over wie er in de woning blijft wonen en wie er welk gedeelte van de hypotheek en overige eigenaarslasten zal betalen. Of hoe de verkoop van de woning geregeld gaat worden.