Jaarcijfers 2016, 2017 en 2018


Jaarstukken van de onderneming
De jaarrekening moet door een accountant of administrateur zijn opgemaakt. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen mag u gebruikmaken van uw eigen administratie.

Let op!