Bankafschrift eigen vermogen


Lever ook een bankafschrift aan. Via internetbankieren kunt u eenvoudig een digitaal afschrift downloaden. U mag ook een printscreen maken. Sla het document wel op als pdf-bestand.
 
Let op!
Zorg dat het afschrift is voorzien van:
U mag zelf geen wijzigingen aanbrengen op het afschrift zoals informatie doorhalen of zwart kleuren. Moet u een bankafschrift aanleveren voor een schenkings- of leenovereenkomst? Zorg ervoor dat het geschonken of geleende bedrag op de afschrijving zichtbaar is.
Bekijk het voorbeeld