Schenkings- of leningovereenkomst


Als uw familieleden bijvoorbeeld een financiële bijdrage willen leveren aan uw woning, vraagt de geldverstrekker om een schenkings- of leenovereenkomst. Uw adviseur kan u helpen met de inhoud van dit document. Bij een schenkings- of leenovereenkomst levert u altijd een kopie van uw legitimatiebewijs en een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan.

Let op!
Zorg dat de onderstaande gegevens te zien zijn: