Formulier aanvullende voorzieningen


Bij het aangaan van een hypotheek kijken wij ook naar de risico's als arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en overlijden. In sommige gevallen heeft uw werkgever verzekeringen afgesloten. Via het formulier aanvullende voorzieningen kan de werkgever aangeven welke verzekeringen er zijn afgesloten.
Bekijk het voorbeeld