Overzicht feitelijk arbeidsverleden


Bij het UWV staat het arbeidsverleden van werknemers vermeld. Deze informatie gebruiken wij onder andere om uw financiële situatie te berekenen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Via Mijn UWV kunt u de gegevens downloaden.Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.


Bekijk het voorbeeld