Verbouwingspecificatie 2019


Specificatie meerwerk of verbouwingsspecificatie
Download het modelformulier verbouwingsspecificatie. Het gaat hierbij om een inschatting van de kosten van een verbouwing of het meerwerk. Niet om de exacte bedragen. Met deze specificatie kan ingeschat worden voor welke werkzaamheden u het bouwdepot inzet.
Bekijk het voorbeeld