Paspoort


Legitimatie
Als legitimatiebewijs is een kopie van uw paspoort of identiteitskaart nodig. Let erop dat u een kleurenscan maakt en dat uw legitimatiebewijs nog geldig is. Alle randen moeten zichtbaar zijn en er mag niets anders op de kopie te zien zijn dan het paspoort of de ID-kaart. Maak ook een scan van de achterkant van de eerste bladzijde, waar uw burgerservicenummer op staat.
Bekijk het voorbeeld