Salarisstrook


U dient een salarisstrook van niet ouder dan 3 maanden aan te leveren.

Waarom moet ik dit aanleveren?
Een salarisstrook wordt gevraagd om het inkomen aangegeven op de werkgeversverklaring te controleren.
Bekijk het voorbeeld